Reklamační řád

Společnost Elektro Skalka s.r.o (dále jen prodávající), se sídlem Klapkova 473/33, 18200, Praha 8 zapsaná u Městského Soudu v Praze, oddíl C, vložka 224064, IČO: 02819783, DIČ: CZ02819783, tímto vydává tento Reklamační řád. Tento reklamační řád platí pro konečného spotřebitele (nepodnikatele) a je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek.

1. Všeobecná ustanovení
Reklamační řád vymezuje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, který je spotřebitelem. Obchodní vztahy se řídí občanským zákoníkem (č.89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

2. Vymezení pojmů.
Kupující, který je spotřebitel - osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

3. Záruka na zboží
Na všechny prodávané výrobky poskytujeme základní záruční dobu 2 roky, pokud není uvedeno jinak. Kupující bere na vědomí, že záruční list je v obchodním vztahu s prodávajícím nahrazen daňovým dokladem (fakturou). Délka záruky, která je uvedena v detailu produktu v e-shopu, platí pouze pro konečného spotřebitele (fyzickou osobu).

Reklamace vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30. kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Uplatnění záruky se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění. Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky ve speciálním záručním listě nebo jinou písemnou formou, kterou uzná za vhodnou.

Pro uplatnění reklamace závady či nefunkčnosti zboží je nutné dodat společně s výrobkem zejména nákupní daňový doklad - fakturu (nezbytné v případě záruční reklamace) a písemný popis závady. Pokud prodávající nedodá písemný popis závady, má prodávající možnost odmítnout přijmout zboží k reklamačnímu procesu

Prodávající neručí za vady vzniklé nekvalifikovanou obsluhou, neodborným a nešetrným zacházením se zbožím, a dále použitím a instalací, jež jsou v rozporu s pokyny v návodu. Prodávající je oprávněn v zájmu objektivního posouzení závady na výrobku požádat kupujícího, aby doložil, jakým způsobem byl výrobek používán, nebo jak byl zapojen. Prodávající neručí za vady vzniklé vlivem nevhodného umístění nebo v důsledku působení vnějších vlivů, jež nejsou a nemohly být dodavatelem rozumně předpokládány.
V případě, že kupující dostatečně nedoloží požadované skutečnosti, prodávající má možnost ukončit reklamační řízení v neprospěch kupujícího.
Záruka se rovněž nevztahuje na škody v důsledku živelných katastrof, násilného poškození, povětrnostních vlivů a neoprávněného zásahu do výrobku.

4. Poškození zboží přepravou
Pokud je zboží viditelně poškozeno přepravou, je kupující oprávněn jej nepřevzít. V takovémto případě sepíše kupující s přepravcem reklamační protokol či jiný zápis o škodě či vadě zásilky. Po vyřízení takovéto reklamace nebo v jejím průběhu kupující obdrží zboží nové či dohodne s prodávajícím jiný postup. V opačném případě pozdější reklamace obsahu zásilky bude posuzována na základě podepsaného přepravního dokladu, ve kterém kupující stvrzuje doručení bez závad.

5. Uplatnění reklamace
Uplatnit reklamaci může kupující následujícími způsoby:
1) Osobně na provozovně prodávajícího.
Elektro Skalka s.r.o
Klapkova 473/33
18200 Praha

2) Zasláním na adresu provozovny.
Elektro Skalka s.r.o
Klapkova 473/33
18200 Praha 8

Informace o průběhu či stavu reklamace je možné získat na e-mail adrese: info@elektro-skalka.cz

Upozornění: pokud Spotřebitel využije k dopravě reklamovaného zboží dopravce, kterého zajistí na komerční bázi, může být tato doprava hrazena ze strany Spotřebitele. Za předpokladu, že Spotřebitel využil komerčního dopravce k zaslání reklamovaného zboží a prokazatelně hradil tuto službu, bude po ukončení reklamačního procesu s výsledkem "Vada zboží opravena" nebo "Nové zboží výměnou", zasláno toto zboží obdobným způsobem na náklady Prodávajícího.

Tento reklamační řád je platný od 1.11.2013 do odvolání.

DOPRAVA ZDARMA na výdejní místo Zasilkovna.cz při nákupu nad 999 Kč
KAMENNÁ PRODEJNA
 

NOVINKY EMAILEMZadejte svůj mail a nechte si zasílát veškeré novinky a akce našeho obchodu

MenuX

Provozovatel e-elektro.cz webu, Elektro Skalka s.r.o, se sídlem Klapkova 473/33, IČ: 02819783, jako správce osobních údajů, zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely a v případě Vašeho souhlasu také pro personalizaci reklam. Přečtěte si Zásady souborů cookies.

Souhlasím